Lewica. Prawica. Bogaci.

Amazonia: sądowe zwycięstwo Indian Waorani nad koncernami naftowymi 

W zeszłym tygodniu
sąd w ekwadorskim Puyo
wydał precedensowy wyrok
zakazujący poszukiwania ropy naftowej na terenie Amazonii
, zamieszkiwanym przez
Indian z plemienia Waorani
Zgodnie z konstytucją Ekwadoru, rdzenna ludność Amazonii ma niezbywalne prawa do utrzymania "posiadłości swych przodków". Wszelkie zasoby czy złoża naturalne znajdujące się pod ziemią należą jednak do
państwa
Jeśli państwo chciałoby te złoża eksploatować, zgodnie z prawem
musi przeprowadzić szerokie konsultacje
, biorąc pod uwagę prawdopodobne oddziaływanie środowiskowe i kulturowe na społeczności plemienne. W tej sprawie państwo osiągnęło porozumienie z Waorani w 2012 roku. 
Indianie twierdzą jednak, że
zostali oszukani
. Niedawno rozpoczęto
procedury przetargowe dla koncernów naftowych
, które miałyby zająć się odwiertami i poszukiwaniem ropy naftowej na terenach zamieszkiwanych przez Indian. Ci stwierdzili, że
wymagane konsultacje nie zostały przeprowadzone
i zwrócili się do sądu o zabezpieczenie swoich praw. 
Po trwających dwa tygodnie wysłuchaniach i analizach sąd uznał rację Indian i - ku zdziwieniu koncernów -
nakazał wstrzymanie wszystkich procedur
zmierzających do poszukiwania lub eksploatacji ropy naftowej. 
Nakazano również przeprowadzenie konsultacji, które będą spełniały standardy ustanowione przez Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka. 
- Wykazano, że konsultacji nie było, a
państwo naruszyło prawa tej społeczności
- mówiła mediom pełnomocniczka Indian,
Lina Maria Espinosa
. -
Ten wyrok to znaczący precedens dla Amazonii
- dodała. 
Indianie Waorani (inaczej Huaorani) zamieszkują las tropikalny Yasuni w Ekwadorze. W latach 90. utworzono tam Rezerwat Etniczny Huaorani, będący częścią Rezerwatu Człowieka i Biosfery UNESCO. Szacuje się, że w sumie Indian Waorani jest około 4800 i mogą żyć również w innych prowincjach Amazonii. 
Zobacz też: 
/artykuly/f4U8ytik/
/artykuly/C5nyLECQ/